Må 4 sep

 Pedagogiskt möte.
 Alla elever börjar 10.00

Ti 5 sep

 Föräldramöte högstadiet kl. 18.00

To 7 sep

Skolfoto

Fr 8 sep

Skolfoto

Ti 19 sep

Föräldramöte lågstadiet 18.00

Må 2 okt

Pedagogiskt möte.
Alla elever börjar 10.00

Hela v 40

Klass 9 är i Spanien
Klass 8 har PRAO

On 11 okt

Raketens pryl/klädbytardag.
Mer info kommer i veckobreven.

To 19 okt

Temacafé klass 2-3 kl. 16.00

On 25 okt

 Temacafé klass 1 kl. 16.00

Må 30 okt

Planeringsdag - fritids stängt

V 44

LOV för elever klass fsk - 8
PRAO för klass 9

Välkommen till kulturskolan Raketen

Kulturskolan Raketen startade 1993 som ett annex till en kommunal skola. Sedan 1999 är skolan en friskola som drivs som aktiebolag. Skolan är icke vinstdrivande och viktiga pedagogiska och ekonomiska beslut fattas i kooperativ anda. Skolan ligger i Björkhagen nära tunnelbanan och Nackareservatet.

Skolans profil är Kultur, Miljö och Rättvisa och Skolarbetet sker genom ämnesundervisning och i ämnesövergripande projekt och teman. Det innebär att naturorien-terande ämnen (NO), samhällsorienterande ämnen (SO) och svenska integreras med estetiska ämnen.

Eleverna i klasserna 6-9 kan i ”elevens kulturval” fördjupa sig i estetiska ämnen. På skolan arbetar förutom lärare i samtliga ämnen också bild-, drama- ,danspedagoger och musiker.

Skolan följer den allmänna läroplanen och timplanen och har idag cirka 240 elever från förskoleklass till årskurs 9. Från förskoleklass till årskurs 5 går det 24 elever i varje klass. På högstadiet är elevantalet 25.

På kulturskolan har vi egen skolhälsovård med skolsköterska, skolläkare och kurator. Vid skolan finns också en speciallärare anställd. Vi lägger stor vikt vid att ge alla elever förutsättningar att nå de i läro- och kurs-planerna uppsatta kunskapsmålen.

Kulturskolan har ett eget kök där lunch och mellanmål lagas. Idrottsundervisningen sker i en idrottshall i Skarpnäck.