Torsdag 13 maj - Fredag 14 maj

LOVDAGAR

Kristi Himmelsfärd

Torsdag 10 juni

SOMMARAVSLUTNING!

Onsdag 18 augusti

HÖSTTERMINSSTART!

Nytt läsår 2021-2022

CORONA

Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Myndigheterna vädjar till oss alla att ta ett aktivt ansvar och göra det vi kan för att inte sprida smitta. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att bromsa spridningen. Alla har ett ansvar och det är vårt agerande som ger effekt.

På skolan kommer vi att i möjligaste mån undvika stora samlingar, tillställningar och evenemang.

Vi kommer att anpassa olika förhållningssätt i klassrum, temaarbeten, föräldramöten, utflykter, museibesök etc. efter elevers/undervisningens behov och förutsättningar. 

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, följa hygienrutinerna och att vi stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.

Länkar till vidare information:

1177 VÅRDGUIDEN REGION STOCKHOLM

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN