Tisdag 29 september

Informationsmöte för att sätta sitt barn i kö till skolan

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS!

Tid: 17.30 - 19.00

Adress: Björkhagsplan 5-9

121 53 Johanneshov

Mer info under fliken-->KÖANMÄLAN OCH BLANKETTER-->KÖANMÄLAN

Vecka 44

HÖSTLOV

Måndag 26/10 - Fredag 30/10

Tisdag 24 november

Informationsmöte för att sätta sitt barn i kö till skolan

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS!

Tid: 17.30 - 19.00

Adress: Björkhagsplan 5-9

121 53 Johanneshov

Mer info under fliken-->KÖANMÄLAN OCH BLANKETTER-->KÖANMÄLAN

Fredag 18 december

JULAVSLUTNING

Måndag 11 januari 2021

VÅRTERMINSSTART

Vecka 9, 2021

Måndag 1/3 - Fredag 5/3

SPORTLOV

Onsdag 10 mars 2021

LOVDAG

Planeringsdag för lärarna

Vecka 14 - 2021

PÅSKLOV

Tisdag 6/4 - Fredag 9/4, 2021

Torsdag 13 maj - Fredag 14 maj, 2021

LOVDAGAR

Kristi Himmelsfärd

Torsdag 10 juni 2021

SOMMARAVSLUTNING!

CORONA

Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Myndigheterna vädjar till oss alla att ta ett aktivt ansvar och göra det vi kan för att inte sprida smitta. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att bromsa spridningen. Alla har ett ansvar och det är vårt agerande som ger effekt.

På skolan kommer vi att i möjligaste mån undvika stora samlingar, tillställningar och evenemang och ha all gymnastik utomhus tills vidare. Vi kommer att anpassa olika förhållningssätt i klassrum, temaarbeten, föräldramöten, utflykter, museibesök etc. efter elevers/undervisningens behov och förutsättningar. 

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, följa hygienrutinerna och att vi stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.

Länkar till vidare information:

1177 VÅRDGUIDEN REGION STOCKHOLM

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN