HÖSTLOV

Vecka 44

Måndag 1 – fredag 5 november

JULAVSLUTNING

Onsdag 22 december

VÅRTERMINSTART

Torsdag 13 januari

SPORTLOV

Vecka 9

Måndag 28 feb - Fredag 4 mars 2022

LOVDAG

Måndag 7 mars 

Planeringsdag för lärarna

PÅSKLOV

Vecka 15

Måndag 11 - Torsdag 14 april

Långfredagen är 15 april 

LOVDAGAR

Torsdag - fredag 26 – 27 maj

Kristi Himmelsfärd

LOVDAG

Måndag 6 juni

Sveriges nationaldag

SOMMARAVSLUTNING

Fredag 10 juni

Glad sommar!

CORONA

Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Myndigheterna vädjar till oss alla att ta ett aktivt ansvar och göra det vi kan för att inte sprida smitta. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att bromsa spridningen. Alla har ett ansvar och det är vårt agerande som ger effekt.

På skolan kommer vi att i möjligaste mån undvika stora samlingar, tillställningar och evenemang.

Vi kommer att anpassa olika förhållningssätt i klassrum, temaarbeten, föräldramöten, utflykter, museibesök etc. efter elevers/undervisningens behov och förutsättningar. 

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, följa hygienrutinerna och att vi stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.

Länkar till vidare information:

1177 VÅRDGUIDEN REGION STOCKHOLM

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN