INFORMATIONSMÖTE - STÄLLA BARN I KÖ

Tisdag 30 januari 2024

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

SPORTLOV

Måndag 26 februari - fredag 1 mars 2024

SPORTLOVSVECKA

LOVDAG

Onsdag 6 mars

Planeringsdag för lärare = skolan stängd

Fritids är öppet

INFORMATIONSMÖTE - STÄLLA BARN I KÖ

Tisdag 26 mars 2024

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

PÅSKLOV

Tisdag 2 april - Fredag 5 april = VECKA 14

PÅSKLOV

INFORMATIONSMÖTE - STÄLLA BARN I KÖ

Tisdag 30 april 2024

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

LOVDAGAR

Torsdag 9 maj - Måndag 13 maj

Skolan stängd pga Kristi Himmelsfärd tors-fred 9-10 maj

Studiedag måndag 13 maj, fritids är öppet

INFORMATIONSMÖTE - STÄLLA BARN I KÖ

Tisdag 28 maj 2024

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

LOVDAG

Torsdag 6 juni

Sveriges Nationaldag

SOMMARAVSLUTNING

Tisdag 11 juni

Sommaravslutning = GLAD SOMMAR!

FÖRÄLDRAR & SKOLA

Sedan Raketens start 1993 har mycket hänt i samhället och det har påverkat skolan. Arbetslivet har genom automatisering och informationsteknologi radikalt förändrats. Många arbetstillfällen har försvunnit och nya har tillkommit. Omskolning och vidareutbildning har blivit viktiga och tryggheten har förmodligen minskat.

Barnen har anammat teknologin. Den är rolig och trollbinder, men den gör också att många sitter i timtal framför skärmar. Det innebär mindre rörelse och förändrade relationer till kompisar och vuxna. De kan nå varandra när som helst,hur mycket som helst, och mycket kan man se och upptäcka. Men inte alla kontakter och allt man kan se är av godo. Också relationen föräldrar- skola påverkas ibland. Istället för genomtänkt kritik får vi ibland ogenomtänkta mail.

Med friskolereformen kom affärstänkandet in i skolan. De politiker som införde den hoppades på - ökad variation av skolor, mer konkurrens och incitament för kostnads- effektivitet. För företagen innebar kommersialiseringen av skolan nya fält för investering och så småningom stora vinster. För vissa grupper av föräldrar innebar det en möjlighet att välja skola. Samtidigt bidrog det till segregering.

Raketen är liksom alla andra skolor en del i utvecklingen. Vi har anpassat oss men också valt en egen väg i förändringsprocessen. Syftet med att starta skolan var att bidra till en pedagogisk utveckling av skolan. Kulturskolan Raketen är visserligen ett aktiebolag men inga vinster tas ur skolan. Viktiga pedagogiska beslut fattas i en kooperativ anda.

Idén, tanken ser vi också som grunden i vårt samarbeta med föräldrar. Skolan skall enligt läroplanen ” främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Vi ser det som ett uppdrag från det demokratiska samhället och inte som en affärsrelation. Föräldrar är föräldrar och inte kunder.

I centrum för mötet mellan hem och skola står eleven. Skolans arbete styrs av skollagen, läro- och kursplaner. Föräldrar tillför kunskap och erfarenheter om sitt barn och möts av lärare med yrkeskunskap om skolan och lärande. Ett lyckat möte förutsätter kunskaper om och respekterande av de olika rollerna.

Till sist barnens syn på skolan färgas i stor utsträckning av föräldrarna. Därför är det viktigt att deras uppfattning om skolan inte präglas av flyktiga kunskaper, hörsägen eller rykten, utan av faktiska kunskaper som bygger på kontakt med, och närvaro i, skolan.

För att samarbetet ska ha goda förutsättningar erbjuder vi:

  • möjlighet att vara med i skolan som besökare och/eller deltaga med kunskaper och erfarenheter
  • föräldramöten, utvecklingssamtal, enskilda samtal, temacaféer och kulturvalsredovisningar
  • föreläsningar om läs- och skrivutveckling, alkohol och droger, ätstörningar, mobbning och internetkultur.

Skolan informerar föräldrarna om eleven:
är frånvaro, missköter sig eller riskerar att sänka sitt betyg.

Vi förväntar oss av föräldrarna att:

  • få uttömmande information om det som påverkar barnens situation i skolan t.ex. information om barnets förskoletid eller tidigare skolgång.
  • föräldrarna deltar i föräldramöten.
  • någon gång under barnets skolgång ingå i någon av skolans arbetsgrupper.