HÖSTLOV

Vecka 44

Måndag 1 – fredag 5 november

JULAVSLUTNING

Onsdag 22 december

VÅRTERMINSTART

Torsdag 13 januari

SPORTLOV

Vecka 9

Måndag 28 feb - Fredag 4 mars 2022

LOVDAG

Måndag 7 mars 

Planeringsdag för lärarna

PÅSKLOV

Vecka 15

Måndag 11 - Torsdag 14 april

Långfredagen är 15 april 

LOVDAGAR

Torsdag - fredag 26 – 27 maj

Kristi Himmelsfärd

LOVDAG

Måndag 6 juni

Sveriges nationaldag

SOMMARAVSLUTNING

Fredag 10 juni

Glad sommar!

MILJÖ I STADEN

EXEMPEL FRÅN USA ATT TITTA PÅ:

Detroit - stadsodlingar

En gammal bilindustristad som drabbades oerhört när bilindustrin började gå dåligt. Avfolkning och fattigdom har lett till att matvaruaffärer knappt finns, folk handlar på tex bensinstationer och färskvaror är en brist. Detta har gjort att ca 1400 stadsodlingar startats på övergivna tomter. Ett av dessa drivs av MUFI , ett sk agrihood (agriculture+neighbourhood) och ca 2000 pers får frukt och grönsaker därifrån, gratis. Man odlar tillsammans för att bygga gemenskap i ett område som är extra utsatt i en stad där ca 40% lever under existensminimum.

Detroit har ca 100 000 tomma ödetomter fortfarande och MUFI försöker köpa fler för att utöka. På en av tomterna har de nu byggt en vattenreservoar i en gammal källare till ett raserat hus.

Portland - Fruit tree project 

Läs mer om Portland Fruit tree project HÄR

Startades 2006 av en person som var irriterad på att så mycket av frukten på folks träd bara föll till marken. Det skapades en karta över var man fick gå och plocka frukt i ett område och växte snabbt till att inkludera hela staden och vara skördedagar. Man kan vara med och plocka och delar går till olika matbanker, Foodbanks. De har nu även startat urbana fruktträdgårdar. 

Det finns projekt i Sverige där man samlat platser på en karta, men där har man inte fokus på gemenskap och att dela med sig utan det handlar mer om förmedling av information om var träd finns. Läs mer HÄR och HÄR

Båda dessa exempel startades och drivs av vanliga människor. Det kan vara inspirerande att se att man kan göra skillnad. Här kan vi även kika på exempel i Sverige och lokalt, göra studiebesök på tex kolonilotter, stadsodlingar, biodlingar, takodlingar, källarodlingar, Hönan och ägget i Bagarmossen, fjärilsängen på Nytorps gärde mm. Vi kan lära barnen om vad de själva kan göra, tex så är fjärilsängen byggt efter ett medborgarförslag och man kan få pengar av Stadsdelsförvaltningen för att starta stadsodlingar som i tex Dalen. 

Stadsodling i Dalen

Anlagd damm vid fjärilsängen på Nytorps gärde

Insektshotell vid fjärilsängen på Nytorps gärde

Vi kan titta på platser man skulle kunna ändra till en användbar miljö, betong-platser kanske kan bli skateparker, öppen vägg för graffiti, vertikalodling mm. Vad har barnen för drömmar och ideer om hur en stad ska vara?

Vad tänker vi oss att göra rent praktiskt?

  • Vi har en trädgård på lågstadiets gård där barnen får vara med och odla. 
  • Starta odlingar på mellan- och högstadiets gård. 
  • Återbruk och återanvändning-ta tillvara på resurser som redan finns i staden för att minska stadens påverkan. Tex inom skapande återanvänder vi toapappersrullar, äggkartonger mm. Vi skänker vidare kvarglömda kläder så de inte ska slängas. 
  • Bygga bihotell/insektshotell, vildbina hotas och är viktiga pollinerare. 
  • Inte-kasta-mat-tävling, motverka matsvinn.
  • Bytesdag - barnen byter saker med varandra. Vi hoppas kunna genomföra detta i år då det tidigare varit tvunget att ställas in pga Covid-19. 
  • Miljöanslagstavlan - blir nu även för Rättvisetemat. Den sitter i korridoren och vi sätter upp nyheter som rör Raketen, Sverige och världen. 
  • Se över rengöringsmedel och tvål, hur påverkas vårt vatten av olika produkter?

Odling på Kulturskolan Raketens lågstadiegård