Torsdag 13 maj - Fredag 14 maj

LOVDAGAR

Kristi Himmelsfärd

Torsdag 10 juni

SOMMARAVSLUTNING!

Onsdag 18 augusti

HÖSTTERMINSSTART!

Nytt läsår 2021-2022

KÖANMÄLAN

KÖANMÄLAN

För att anmäla sitt barn till Kulturskolan Raketens kö måste man fylla i en köanmälan. Denna kan du i vanliga fall endast fylla i på våra informationsmöten. Det går inte att ansöka till oss via Stockholms kommun.

INFORMATIONSMÖTEN INSTÄLLDA TILLS VIDARE

På grund av nuvarande smittspridning och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten är våra informationsmöten tills vidare tyvärr inställda. Föräldrar som under tiden önskar ställa sina barn i kö kan informera sig om skolans profil, arbetssätt och mycket annat genom att på skolans administration köpa eller låna boken "Kulturskolan Raketen - ett motströms alternativ". Vi kan också posta boken.

I samband med bokköp/lån får ni också fylla i en köanmälan, det är då viktigt att ni behåller nedre delen av köanmälan som kvitto.

Hör av er till skolans administratör Tanja på mail och boka en tid för att köpa bok + fylla i köanmälan, eller för att få boken per post: tanja.marx@kulturskolanraketen.se

Vi har dessvärre ingen möjlighet till att ge er en rundvisning, utan ni kan endast anmäla ert barn till vår kö.

REGLER FÖR KÖANMÄLAN:

Anmälan kan ske från den dagen barnet fått sitt personnummer. Antagningen sker sedan utifrån längst kötid och syskonförtur. 

I vanliga fall har vi informationsmöten, syftet med mötet är att alla vårdnadshavare ska få god kunskap om skolan, dess profil och arbetssätt. På mötet berättar skolans huvudman om skolans pedagogik och visar lokalerna.

Möten sker sista tisdagen varje månad, förutom när det är lov.

På mötet får ni fylla i en köanmälan, det är då viktigt att ni behåller nedre delen av köanmälan som kvitto.

Vi kommer lägga upp här på hemsidan så fort informationsmötena är igång igen som vanligt.

Alla är välkomna på informationsmöten, även om ni redan fyllt i en köanmälan sedan innan.

VIKTIGT! Vi uppdaterar all kontaktinfo manuellt, så alla som står i kö måste aktivt kontakta skolan med eventuella uppdateringar, framförallt mailadresser, så vi kan nå er vid eventuellt platserbjudande.

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS TILL INFORMATIONSMÖTEN!